Rådgivning

PDF
Udskriv
Email
Skrevet af Administrator
Mandag, 15. juni 2009 12:05

Familierådgivning

Rådgivning til familier der er bekymrede for deres barns udvikling:
  • Det kan ofte være svært at skelne, hvilke vanskeligheder hos barnet som kan ændres,  og hvilke der ikke kan ændres væsentligt, men som omgivelserne må tilpasse sig. Det giver ofte et ekstra behov for samarbejde med dem der er omkring barnet. Og kan følges af vedvarende tvivl, i forholdt til hvad der er den bedste hjælp.
Sparring og vejledning i forhold til at ændre uhensigtsmæssige mønstre i familien, og skabe en bedre kommunikation der bygger på tillid og respekt:
  • Uhensigtsmæssige mønstre eller måder man taler til hinanden på i familien, kan være svære at få brudt, når de er blevet en fast del af dagligdagen. Det kræver overskud og overblik, og der kan som forældre, være behov for at blive guidet igennem sådanne ændringer.
Rådgivningen kan gives til en eller begge forældre, eller barnet/den unge kan være med.

Rådgivning til offentlige instanser

  • Rådgivning og konsultativ bistand til offentlige instanser i familiesager. F.eks. i forbindelse med vurdering af problem, ressourcer og indsats i familien.
  • Rådgivning og sparring til fag personer,  der fagligt, personligt, og samarbejdsmæssigt belastes af sager, foranlediget af personlighedsforstyrrelse hos klienten.
En del af de sager som giver størst risiko for trivsels problemer hos behandlere/sagsbehandlere, er når de personer man søger at hjælpe har relationelle vanskeligheder. Det kan give høj grad af faglig og personlig usikkerhed hos behandleren, i forhold til den hjælp man søger at etablere. Indsatsen kan være ledsaget af vedvarende kritik, idialysering, og meget svingende følelser, hos den person man søger at hjælpe. Det handler om, tros vilkårene, at finde og fastholde den bedste indsats, og være godt fagligt rustet til at forstå mekanismerne, man som person og system kan påvirkes af.

De familier hvor det kan opleves svært at hjælpe barnet og familien, er bl.a.  sager hvor der er personlighedsforstyrrelse hos ét eller begge forældre. Både barnet og den anden af forældrene påvirkes, når én af forældrene lider under personligheds forstyrrelse. Det er ofte svært at finde ud af hvem af forældrene der ”har ret”, eller om de begge er lige ”forstyrrede”. Der sker ofte en høj grad af tilsidesættelse af egne behov, og barnet får vanskeligere vilkår i forhold til at udvikle ”sin egen kerne”. Samtaler med hele familiesystemet, kan være vanskelige at gennemføre, så de bliver hjælpsomme for hele familien. Og den indsats der sættes ind omkring barnet, kan være svær at gennemføre.

(se også under kursus)

Gives individuelt eller til grupper. Rådgivning vedr. håndtering af sager med personlighedsforstyrrelse, kan f.eks. også gives til gruppen af samarbejdsparter.
Senest opdateret ( Mandag, 6. Juli 2009 09:12 )